Education > Elective course > Art of Learning
Art of Learning

 

KÖVETELMÉNYRENDSZER

 

Semmelweis Egyetem

Oktatási szervezeti egység megnevezése:

Általános Orvostudományi Kar  Magatartástudományi Intézet

Tantárgy neve: Art of Learning – A tanulás művészete

Tantárgy típusa: kötelező/kötelezően választható/szabadon választható (a megfelelő aláhúzandó) angol nyelvű képzés

kódja: AOSMAG392_1A

kreditértéke: 2

Tantárgy előadójának neve: Tantárgyfelelős: Dr. Túry Ferenc Habilitációjának kelte: 2006 Előadó: Dr. Kollár János

Munkahelye: Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet

A tantárgy oktatásának célkitűzése, helye az Általános Orvostudományi Kar kurrikulumában:

A hallgatók tanulási, prezentációs képességeinek javítása, a tananyagok elsajátítása terén produkált teljesítményük növelése.

A kurzus megindításának hallgatói létszámfeltételei:

A legkisebb hallgatói létszám: 10

A legmagasabb hallgató létszám: 15 

Tanév: 2015/2016. tanév, őszi félévtől, mindkét félévben, angol nyelvű képzés

A tantárgy feladata a képzés céljának megvalósításában:

The program focuses on five filelds of study:

  1.  Keys of Originality – Teaching simple methods for improving creativity. Such methods can be a part of the everyday practice. By improving creativity, people can regain their capability of open mind thinking and thus understand the world on a higher level. 
  2.  Learning methods - Such methods that can help to make the process of learning as enjoyable and easy as possible. They can help to organize the structure of memory, improve recall and give an aid to find associations in between different learning materials.
  3.  Lecturing - Teaching basic rules of lectures and presentations (how to grab the attention of the audience, how to avoid the usual “pitfalls”, how to overcome “stage fright” etc.) and acquiring knowledge about the latest presentation softwares (including Prezi, Leonar3Do etc.).

4) Analysis of the Social Media and Relaxation – Using RSS (Really Simple Syndication) for collecting information regarding any topics for eg. for writing scientific papers, wise application of searching systems available on the internet and discovering sites important for teaching and learning. Learning the basics of relaxation.

  1.  Exam – The participants present their own presentations in front of the group while getting feed-backs from each-other and the leader of the course.

There is no prerequisition for the course. It consist of 5 meetings 4 university hours per each. At the end of the course the participants take an exam.

A tárgy tematikája:

1st meeting: Keys of Originality – Teaching simple methods for improving creativity. Such methods can be a part of the everyday practice. By improving creativity, people can regain their capability of open mind thinking and thus understand the world on a higher level.

Some key elements:

-          Creativity in the light of transactional psychology (possibilities for enhancing the “creative child” living inside of us)

-          Creative problem solving (10 exercises for creativity improvement. Everybody has an opportunity for choosing the best ones for herself/himself.)

-          Everyday methods for creativity improvement (20-25 games and exercises in small groups and large group)

2nd meeting: Learning methods - Such methods that can help to make the process of learning as enjoyable

and easy as possible. They can help to organize the structure of memory, improve recall and give an aid to find associations in between different learning materials.

Some key elements:

-          Neurologic base of learning, the role and function of Short Term Memory and Long Term Memory (short lecture)

-          Connection in between emotions and learning (presentation and exercise)

-          Acquiring individually shaped mnemotechnic methods (PQRST method, Mind Mapping, Locus Method, Storybuilding, ABC method, learning numbers, learning names etc. – introduction into the application of the methods, individual and small group exercises)

-          Basic methods of neurolinguistic programming (NLP) (anchoring, refraiming, VAKOG method)

-          Creation of brainwave synergy and it role in learning (the application of Natura Sound Therapy software and its advantages in learning)

-          Time management in learning (how to use time of learning more effectively making the period of learning much shorter)

-          Biological background of learning (breathing, nutrition, yoga exercises)

3rd meeting: Lecturing – Teaching basic rules of lectures and presentations (how to grab the attention of the audience, how to avoid the usual “pitfalls”, how to overcome “stage fright” etc.) and acquiring knowledge about the latest presentation softwares (including Prezi, Leonar3Do etc.).

Some key elements:

-          Basic differences in between a lecture and a presentation

-          Making an 8 minute long presentation as perfect as possible on a conference (basic rules of creating and holding presentations)

-          Overcoming nervousness while holding a lecture or presentation

-          The latest softwares applied presenting your material.

-          Making 3D presentations

Making your own presentation about a given topic – exercise (searching for material, collecting the presentation, keeping the rules of presentation, evaluation)

4th meeting: Analysis of the Social Media and Relaxation – Using RSS (Really Simple Syndication) for collecting information regarding any topics for eg. for writing scientific papers, wise application of searching systems available on the internet and discovering sites important for teaching and learning and learning the basics of relaxation.

Some key elements:

-          How to find relevant material on the World Wide Web? (Search engines, searching methods)

-          Searching for illustration materials (pictures, videos, other materials) for your presentation or lecture (introducing Slideshare, Scholar, Digg, Knol etc.)

-          Web 2.0 and Web 3.0 and the exploitation of their possibilities (thematic and semantic search)

-          Free internet sources of lectures and teaching/learning materials

-          Organizing virtual conferences in cyberspace (Second Life, Conference Alert etc.)

5th meeting: Exam – The participants present their own presentations in front of the group while getting feed-backs from each-other and the leader of the course.

A foglalkozásokra való jelentkezés és a részvétel követelményei valamint a távolmaradás pótlásának lehetősége:

Application: A motivational letter should be written by the applicant describing the reasons of application. Based on the motivational letter the application can be accepted or denied. The decision will be made in 7 days. The motivational letter should be sent to the following e-mail address: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. .

ONLY ONE absence is allowed.

Az igazolás módja a foglalkozásokon és a vizsgán való távollét esetén:

Jelenléti ív illetve Neptun

A félévközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyi dolgozatok) száma, témaköre és időpontja, pótlásuk és javításuk lehetősége: -

A félév végi aláírás követelményei (ideértve a hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak számát és típusát is):

1. Megfelelő színvonalú prezentáció elkészítése.

2. Aktív részvétel, a hallgatótársak munkájának tisztelete és aktív támogatása.

Az osztályzat kialakításának módja:

3 fokozatú értékelés.

Kiválóan megfelelt: Kevés hiányzás, aktív és konstruktív részvétel, a feladatok magas színvonalú teljesítése. A vizsgaprezentáció magas színvonalon történő teljesítése.

Megfelelt: A vizsgaprezentáció megfelelő színvonalon történő teljesítése.

Nem felelt meg: Túl sok hiányzás, passzív részvétel, a prezentáció elmulasztása vagy a vizsgaprezentáció nem megfelelő színvonalon történő teljesítése.

A vizsga típusa: Gyakorlati jegy a fentiek alapján.

Vizsgakövetelmények:

Megállapítást nyert, hogy a hallgató elvégezte a félév végi aláíráshoz szükséges kitűzött feladatokat

A vizsgajelentkezés módja: Neptun

A vizsgajelentkezés módosításának rendje: Neptun

A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja: Neptun

A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom listája:

Könyvek:

Kermani, K. 1990. Autogenic Training. Souvenir Press Ltd. London.

Herkert, R.. 1993. Die 90-Sekunden Pause. Integral Verlag, Wessobrunn.

Tracy, B. 2005. Focal Point. Amacom, American Management Association International, New York.

O’Connor, J., Seymour, J. 1993. Introducing NLP. Thorsons Publisher Ltd. London.

Metzig, W., Schuster, M. 1996. Lernen zu lernen. Springer-Verlag Berlin Heidelberg.

Burke, J. 2001. The Knowledge Web. Simon & Schuster. New York.